Psykoterapian vaikuttavuus 

Psykoterapiatutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että psykoterapia on tehokas hoitomuoto. Se vähentää

 oireita ja parantaa psykososiaalista toimintakykyä.

 

Yhteenveto meta-analyysin tuloksista kognitiivisessa psykoterapiassa:

Vaikuttavuusaste:

0,2–0,5 = heikko teho,

0,5–0,8 = kohtalainen teho ja

 0,8 = suuri teho.  

Yksisuuntainen masennustila                                    0,82

Nuorten yksisuuntainen masennustila                        1,11

Yleistynyt ahdistuneisuus                                         1,04

Paniikkihäiriö                                                           0,91

Sosiaalinen fobia                                                      0,93

Lasten masennus ja ahdistuneisuushäiriö                   0,90

Krooninen kipu ( ei päänsärky)                                   0,46

Lasten psykosomaattisina oireina

ilmenevä psyykkinen häiriö                                        0,47 

Lähde: Psykoterapiakoulutustyöryhmän             muistio 2003 

Psykoterapiatutkimuksen mukaan eri menetelmillä päädytään suunnilleen samanlaiseen vaikuttavuuteen,

koulukuntaisuus ei saa tukea tutkimuksesta.